Instant Pain Relief Methode

Bij Hekman & Kosters behandelen wij onze cliënten met de Instant Pain Relief Methode. Deze methode werkt erg goed bij Aspecifieke pijnklachten. Dat zijn klachten waarvoor in het ziekenhuis geen medisch aantoonbare oorzaak kan worden gevonden. Klachten als gevolg van Whiplash en Migraine vallen hier ook onder.

De methode

De Instant Pain Relief Methode is ontwikkeld om technieken te vinden die aantoonbaar, met weinig handelingen en meteen een significant effect teweegbrengen. Zodoende kan eventuele pijnreductie en pijneliminatie met een hoge mate van waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan de behandeling. Een andere voorwaarde is dat die effecten ook duurzaam zullen moeten zijn. De methode is een combinatie van manuele behandeling waarin verklevingen en beknellingen van bindweefsel, spieren, bloedvaten en zenuwen worden opgeheven en bewegingsinstructie waarbij te hoge of te lage spanning in weefsels wordt genormaliseerd.  Als de veroorzakende weefsels goed gevonden en bewerkt kunnen worden dan zal het resultaat direct merkbaar zijn. Meteen dus en niet pas na zoveel dagen of weken. De cliënt zal aan het eind van een traject óf volledig verlost zijn van de klachten óf een oefening hebben gekregen waarmee de klacht zelfstandig op een acceptabel niveau onder controle kan worden gehouden. Een aantal cliënten zal eens in de zoveel tijd een onderhoudsbehandeling nodig hebben.